Vahvuuksien vahvistaminen

Miksi ihmisen kannattaa vahvistaa vahvuuksiaan eikä korjata heikkouksiaan

Koska viimeksi olet pohtinut, millaisista vahvuuksista sinä olet rakennettu?