Personal brainerisi
Eija Pelkonen,
Sitkeä Selviytyjä

Varaa aika

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

  1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
  2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
  3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
  4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Sinullakin on lupa ja oikeus voida hyvin!

 

Olen työyhteisövalmentaja ja työyhteisöjen kehittäjä, aikuiskouluttaja, työnohjaaja, logoterapeutti, sparraaja ja coach, fasilitaattori, rinnalla kulkija, oivalluttaja ja innostaja.

Monissa liemissä keitetty, poikkeuksellisia polkuja kulkenut, rohkea heittäytyjä. Uskon vankasti, että meillä kaikilla on enemmän mahdollisuuksia kuin tiedostammekaan! Siksi autan, helpotan, kysyn, kuuntelen. Olen läsnä olkapäänä, tukijana, haastajana mutten raastajana. Saat olla juuri sellainen kuin olet, tavoitella niin isoja tai pieniä kuin haluat.

Pitkä kokemus ohjauksista ja valmennuksista

Työelämäkokemusta40 vuotta
Koulutus- ja valmennuskokemusta lähes 25 vuotta
Yritysvalmennuksiayli 20 vuotta
Työnohjauksialähes 10 vuotta
Henkilökohtaista sparrausta yli 10 vuotta

Sitkeän Selviytyjän toiminnan perusteet

Toiminnan viitekehys

Sinulla on oikeus tietää, mistä tulokulmista työskentelen.

Sitkeän Selviytyjän lähtökohta on kokonaisvaltainen hyvinvointi  ja jokaisen oikeus inhimilliseen elämään.

Toiminnan viitekehykset ovat työpsykologiassa, positiivisessa psykologiassa, ratkaisukeskeisyydessä, aikuispedagogiikassa sekä ihmisten johtamista tutkivissa johtamisteorioissa (mm. palveleva ja valmentava johtaminen). Myös logoterapialla ja eksistenssifilosofialla on suuri roolinsa elämän sisältöön, työhön ja muuhun elämään liittyvissä merkityspohdinnoissa.

Sitkeä Selviytyjä on ensimmäisiä palveluntarjoajia Suomessa, joka on asiakkaansa tukena ihmisen olemassaolon kysymyksiin (eli eksistentiaaliseen terveyteen) liittyvissä merkityspohdinnoissa.

Mihin ihmiskäsitys vaikuttaa?

Sinulla on myös oikeus tietää, miten hahmotan ihmisen ja hänen mahdollisuutensa. Tähän haastan myös sinua, sillä sinäkin olet joko tietoisesti tai tiedostamattasi valinnut oman ihmiskäsityksesi. Tuo valintasi vaikuttaa elämässäsi paljon enemmän, kuin olet ehkä tullut ajatelleeksikaan. Varsinkin johtamistehtävissä toimivien ihmiskäsityksellä on valtava merkitys organisaation toimintaan ja menestykseen.

Sitkeä Selviytyjä uskoo ihmisen:

  • Kokonaisvaltaisuuteen, eli siihen että ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus.
  • Ainutkertaisuuteen, potentiaaliin ja voimavaroihin. Meissä kaikissa on paljon enemmän voimavaroja kuin uskommekaan. Ihminen on aina mahdollisuus – tilanteestaan riippumatta. Ihminen ei ole kokemiensa olosuhteiden uhri, vaan hän voi aina päättää, miten tilanteeseensa suhtautuu ja mitä päättää itsestään tehdä.
  • Tahtoon elää mielekästä elämää, löytää merkitys elämänsä asioille ja toteuttaa tarkoitustaan myös työelämässä.
  • Kykyyn oppia ja kehittyä. Ihminen oppii kokemuksistaan ja tilanne- ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksena yksilönä, ryhmässä ja ryhmästä. Opittava tieto on järki- ja tunneperäistä, tiedostettua ja tiedostamatonta.

Miten Sitkeä Selviytyjä on syntynyt?

Esihenkilötaustastani

Yleensä ensin kouluttaudutaan ja sitten hakeudutaan koulutusta vastaaviin tehtäviin. Minulle kävi päinvastoin. Opettelin esihenkilönä toimimista nuorena kantapään kautta käytännön arjessa, ja vasta sen jälkeen lähdin opiskelemaan johtamista ja esihenkilötyön kulmakiviä – pienten lasten äitinä ja töiden ohessa.

Johtamisismejä tulee ja menee, mutta ihmisten tarpeet pysyvät samoina. Näen esihenkilönä toimimisen  ja johtamisen palvelutehtävänä. Esihenkilön tärkein tehtävä on toimia mahdollistajana.

Opiskelua vielä aikuisenakin

Opiskelin kauppatieteen maisteriksi pääaineenani johtaminen, ja samalla opiskelin myös markkinointia, aikuiskasvatustieteitä ja työpsykologiaa. Siitä oli mukava jatkaa opettajaksi ja näyttötutkintomestariksi ja sitten vielä työnohjaajaksi, prosessikonsultiksi ja logoterapeutiksi.  Koulutusta kerrakseen, sillä ihmisen toiminta ja jaksaminen niin arjessa kuin työssä on ollut ja edelleen on loppumattoman kiinnostukseni kohde.

Kokemukset työelämästä kasvattavat

Paljon olen oppinut, mutta oppiminen jatkuu niin kauan kuin henki pihisee. Kokemuksia on kertynyt erilaisista työpaikoista, hyvistä ja huonoista. Parhaimmillaan työ on sisältänyt luovaa yhdessä kehittämistä ja innostavia projekteja. Pahimmillaan hiljentämistä, mitätöimistä ja uhkailua. Olen käynyt läpi oikeustaistelun omia oikeuksiani puolustaen sekä sanoutunut irti arvoristiriitojen vuoksi hypäten tyhjän päälle. Selviytymistä on siis tullut näinkin harjoiteltua, usein kantapään kautta. Aina elämä on onneksi eteenpäin tavalla tai toisella kantanut.

Yrittäjyys antaa merkityksellisyyt­tä

Yrittäjää minusta ei koskaan pitänyt tulla, mutta onneksi näin kävi. En voisi kuvitellakaan merkityksellisempää työtä, kuin mitä nyt saan tehdä! Sinun, minun, meidän kaikkien parhaaksi, inhimillisemmän (työ)elämän puolesta työskennellen, joskus jopa sitkeästi taistellen.