Uutuus­menetelmä yrityksen tunneilmaston kehittämiseen

Varaa aika

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Tunneilmaston auditoinnilla saatte mitattua henkilöstönne sitoutumista, suorituskykyä sekä psykologisten tarpeiden ja turvallisuudentunteen toteutumista.

Onko työpaikkanne tunneilmasto teille menestystekijä ja kilpailuetu vai este tavoitteidenne toteutumiselle?

Mitä hyötyä tunneilmasto­auditoinnista on?

Saatte näkyville paljon näkymätöntä:

 • millaisia tunteita työpaikalla koetaan
 • miten sitoutuneita ihmiset ovat työhönsä ja organisaatioon
 • millaiseksi psykologinen turvallisuus koetaan
 • miten tunteita osataan käsitellä ja ilmaista niin yksilö- kuin tiimitasolla
 • miten psykologiset tarpeet toteutuvat käytännössä

Tuloksia kannattaa hyödyntää:

 • tunneilmaston, työviihtyvyyden, suorituskyvyn ja
  sitoutumisen seurannassa
 • esihenkilötyön ja johtamistaitojen kehittämisessä
 • työhyvinvoinnin johtamisessa
 • toimintakulttuurin vahvistamisessa
 • yhteistyön edistämisessä

Tunneilmaston johtamista faktoihin perustuen – tietoisesti ja taitavasti

Tunneilmastokartoitus kiteytettynä

EECA tuo näkymättömän näkyväksi tuo esille ja mahdollistaa
Varaa aika esittelylle

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.