Esihenkilötyön­ohjauksen valmiit vaihtoehdot

Varaa aika

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Sitkeän Selviytyjän esihenkilötyön­ohjauksen palvelu­paketit

Uuden esimiehen tuki

Uuden esihenkilön tuki

10 tapaamiskertaa

uuden-esimiehen-tuki

Esihenkilön ETAPPI

7 tapaamiskertaa

Toteutus­vaihtoehdot

Yksittäiset tapaamiset (à 90 min) järjestetään joko verkossa tai kasvotusten (Turun talousalue) tai sekä että.

Uuden esihenkilön tuki

10 tapaamiskertaa / 2250 € + alv

Oletko uusi esihenkilötehtävissäsi tai vastikään aloittanut?

Saat turvallisesti ja täysin luottamuksellisesti reflektoida omaa johtajuuttasi ja uudessa työssäsi kohtaamiasi ruohonjuuritason haasteita esihenkilötyöhön perehtyneen ammattilaisen kanssa.

Sitkeän Selviytyjän Uuden esihenkilön tuki-paketti on nk. valmentavaa työnohjausta, joka tarkoittaa, että käsittelemme yhdessä aloittavan esihenkilön keskeisimpiä johtamisen osa-alueita juuri sinun tarpeisiisi peilaten.

Suositus:
Aloittavana esimiehenä sain aikoinaan Eijan valmentavan coachingin avulla uusia näkökulmia ja käytännön työkaluja oman työni, ajankäyttöni ja esimiesroolini vahvistamiseen. (Taru Laaksonen, koulutuspalvelupäällikkö) 

Esimerkkejä teemoista:

 • Esihenkilöaseman ottaminen
 • Esihenkilön roolit ja vastuut
 • Itsensä johtaminen
 • Oman johtajuuden rakentuminen
 • Esihenkilötyön peruspilarit ja luottamuksen rakentaminen
 • Esihenkilön ajattelu- ja tunnetaidot
 • Esihenkilön haasteelliset tilanteet

Toteutus

• Orientoiva aloituskeskustelu 1,5 h
• 8 x 1,5 h ohjauskeskustelu n. parin viikon välein 
• Mahdolliset välitehtävät ja harjoitteet
• Checkpoint-keskustelu n. 1–2 kk varsinaisen sparrauksen loppumisen jälkeen

Uuden esihenkilön tuki-paketin hinta
(10 tapaamista)

2250 € + alv

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

Jämäkkyyttä johtamiseen

7 tapaamiskertaa / 1785 € + alv

Sparraus uuden ajan rohkeaan johtajuuteen

Tuntuuko siltä, että omassa johtamisotteessasi olisi jämäköittämisen varaa? Tiedät kyllä, mitä pitäisi tehdä, mutta miten-kysymys askarruttaa? Pohditaan yhdessä ratkaisumalleja sille, miten voit johtaa suoritusta innostamalla ja motivoimalla mutta tarvittaessa myös rajoja asettamalla.

Saat turvallisessa olosuhteissa reflektoida omaa johtajuuttasi ja työssäsi kohtaamiasi ruohonjuuritason haasteita ja pulmia esihenkilötyöhön perehtyneen ammattilaisen kanssa. Sitkeän Selviytyjän Jämäkkyyttä johtamiseen-paketti on nk. valmentavaa työnohjausta, joka tarkoittaa, että käsittelemme yhdessä rohkeasti jämäkän johtajuuden rakentumista juuri sinun tarpeisiisi peilaten.

Suositus:
Eija Pelkonen on aivan loistava ja innostava. Näkyy, että hänellä on taustalla esimiestyötä. Hän ymmärtää, millainen esimiehen tilanne todellisuudessa on. (Timo, Esimiestyönohjaukseen osallistunut)

Esimerkkejä teemoista:

 • Johtajuus 2020-luvulla
 • Valmentavan johtajuuden peruspilarit
 • Esihenkilön roolit
 • Haastavat alaiset
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Esihenkilön puheeksiotto-tilanteet
 • Tunneilmaston johtaminen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen

Toteutus yhteensä 7 kertaa

 • Orientoiva aloituskeskustelu 1,5 h
 • 5 x 1,5 h ohjauskeskustelu n. parin viikon välein
 • Mahdolliset välitehtävät ja harjoitteet
 • Checkpoint-keskustelu n. 1–2 kk varsinaisen sparrauksen loppumisen jälkeen

Jämäkkyyttä johtamiseen-paketin hinta
(7 tapaamista)

1785 € + alv

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

Esihenkilön ETAPPI

7 tapaamiskertaa / 1785 € + alv

Esihenkilötyön menestyksellinen hoitaminen tarkoittaa jatkuvaa parantamista. Sen ehkä kuuluisin työkalu on nk. Demingin ympyrä, johon ETAPPI perustuu. Sen mukaan esihenkilöltä edellytetään kykyä:

 • Ennakoida, joka tarkoittaa mm. nykytilan analysointia ja tulevaisuuden suunnittelua.
 • Toimia, eli ts. toimeenpanokykyä, rohkeutta kokeiluihin yms.
 • Arvioida, eli rohkeutta nähdä tosiasiat sellaisina, kuin ne ruohonjuuritasollakin näyttäytyvät.
 • Parantaa, eli jalkauttaa uusia toimintatapoja ja -malleja.

Eli:

 • Pohditaan yhdessä, mitkä ovat sinulle tarkoituksenmukaisimmat seuraavat etapit.
 • Innostumiseen ja innostamiseen on monia mahdollisuuksia, ota yhteyttä, niin rakennetaan niitä sinunkin käyttöösi!

Sitkeän Selviytyjän Esihenkilön ETAPPI-paketti on nk. valmentavaa työnohjausta, joka tarkoittaa, että käsittelemme yhdessä ruohonjuuritason esimiestyötä, ja siihen liittyviä jatkuvan parantamisen vaateita – juuri sinun tarpeisiisi peilaten!

Mitkä ovat sinun seuraavat etappisi?

Suositus:

Asiaan paneutuminen ja taustalla oleva osaaminen näkyi. Erittäin hyvä. (Matti, pitkäkestoinen esimiesvalmennus)

Esimerkkejä teemoista:

 • Valmentavan johtajuuden peruspilarit
 • Jatkuvan parantamisen elementit
 • Laatumittarit
 • Inhimillinen tehokkuus: mitä ja miten
 • Esihenkilön vaikutustaidot
 • Tunneilmaston johtaminen

Toteutus yhteensä 7 kertaa

 • Orientoiva aloituskeskustelu 1,5 h
 • 5 x 1,5 h ohjauskeskustelu n. parin viikon välein
 • Mahdolliset välitehtävät ja harjoitteet
 • Checkpoint-keskustelu n. 1–2 kk varsinaisen sparrauksen loppumisen jälkeen

Esihenkilön ETAPPI-paketin hinta
(7 tapaamista)

1785 € + alv

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

Esihenkilön priorisointitaidot

7 tapaamiskertaa / 1785 € + alv​

Priorisointi on tärkeä osa käytännön johtamista

Esihenkilön yksi tärkeimmistä arkeen vaikuttavista johtamistaidoista on kyky priorisoida ja johtaa omaa ajankäyttöään. Kuinka hyvin tämä on sinulla hallussa?

Sitkeän Selviytyjän Esihenkilön priorisointitaidot -työnohjauksessa  pureudumme juuri sinun arkesi ja johtamistyösi haasteisiin. Valmennettavieni ja omien kokemuksien perusteella tiedän, mitä aihekokonaisuuteen liittyy. Työnohjaajanasi luotsaan sinua ja mieltäsi löytämään ratkaisut ja tekemään toimivia päätöksiä, itsesi ja tiimisi hyväksi!

Ota yhteyttä, niin aloitetaan!

Suositus:
Kyllä oli hyvä kouluttautuminen.
(Esihenkilöiden johtamiskoulutus)

Esimerkkejä teemoista:

 • Esihenkilöön kohdistuvat odotukset
 • Esihenkilö ja riittämättömyyden tunteet
 • Työkaluja ajankäytön hallintaan ja priorisointiin
 • Toimivat stressinhallintakeinot juuri sinulle

Toteutus yhteensä 7 kertaa

 • Orientoiva aloituskeskustelu 1,5 h
 • 5 x 1,5 h sparrauskeskustelu n. parin viikon välein
 • Mahdolliset välitehtävät ja harjoitteet
 • Checkpoint-keskustelu n. 1–2 kk varsinaisen sparrauksen loppumisen jälkeen

Esihenkilön priorisointitaidot-paketin hinta
(7 tapaamista)

1785 € + alv

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

Referenssejä

Tutustu myös esihenkilö­valmennukseen
ja esihenkilön yksilötyönohjauk­seen

Esihenkilövalmennus antaa lisää työkaluja johtamiseen sekä auttaa oman ammatti-identiteetin kirkastamisessa.  
Yksilötyönohjaus tarjoaa myös tukea omaan jaksamiseen ja työn hallintaan.