Esimiestyönohjauksen valmiit vaihtoehdot

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: verkossa Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Olen odottamassa sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Sitkeän Selviytyjän esimiestyönohjauksen palvelupaketit

Uuden esimiehen tuki

Uuden esimiehen tuki

10 tapaamiskertaa

uuden-esimiehen-tuki

Esimiehen ETAPPI

7 tapaamiskertaa

Toteutusvaihtoehdot

Yksittäiset tapaamiset (à 90 min) järjestetään joko verkossa tai kasvotusten (Turun talousalue) tai sekä että.

Uuden esimiehen tuki

10 tapaamiskertaa / 2250 € + alv

Oletko uusi esimiestehtävissäsi tai vastikään aloittanut?

Saat turvallisesti ja täysin luottamuksellisesti reflektoida omaa johtajuuttasi ja uudessa työssäsi kohtaamiasi ruohonjuuritason haasteita esimiestyöhön perehtyneen ammattilaisen kanssa.

Sitkeän Selviytyjän Uuden esimiehen tuki-paketti on nk. valmentavaa työnohjausta, joka tarkoittaa, että käsittelemme yhdessä aloittavan esimiehen keskeisimpiä johtamisen osa-alueita juuri sinun tarpeisiisi peilaten.

Suositus:
Aloittavana esimiehenä sain aikoinaan Eijan valmentavan coachingin avulla uusia näkökulmia ja käytännön työkaluja oman työni, ajankäyttöni ja esimiesroolini vahvistamiseen. (Taru Laaksonen, koulutuspalvelupäällikkö) 

Esimerkkejä teemoista:

 • Esimiesaseman ottaminen
 • Esimiehen roolit ja vastuut
 • Itsensä johtaminen
 • Oman johtajuuden rakentuminen
 • Esimiestyön peruspilarit ja luottamuksen rakentaminen
 • Esimiehen ajattelu- ja tunnetaidot
 • Esimiehen haasteelliset tilanteet

Toteutus

• Orientoiva aloituskeskustelu 1,5 h
• 8 x 1,5 h ohjauskeskustelu n. parin viikon välein 
• Mahdolliset välitehtävät ja harjoitteet
• Checkpoint-keskustelu n. 1–2 kk varsinaisen sparrauksen loppumisen jälkeen

Uuden esimiehen tuki-paketin hinta
(10 tapaamista)

2250 € + alv

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

Jämäkkyyttä johtamiseen

7 tapaamiskertaa / 1785 € + alv

Sparraus uuden ajan rohkeaan johtajuuteen

Tuntuuko siltä, että omassa johtamisotteessasi olisi jämäköittämisen varaa? Tiedät kyllä, mitä pitäisi tehdä, mutta miten-kysymys askarruttaa? Pohditaan yhdessä ratkaisumalleja sille, miten voit johtaa suoritusta innostamalla ja motivoimalla mutta tarvittaessa myös rajoja asettamalla.

Saat turvallisessa olosuhteissa reflektoida omaa johtajuuttasi ja työssäsi kohtaamiasi ruohonjuuritason haasteita ja pulmia esimiestyöhön perehtyneen ammattilaisen kanssa. Sitkeän Selviytyjän Jämäkkyyttä johtamiseen-paketti on nk. valmentavaa työnohjausta, joka tarkoittaa, että käsittelemme yhdessä rohkeasti jämäkän johtajuuden rakentumista juuri sinun tarpeisiisi peilaten.

Suositus:
Eija Pelkonen on aivan loistava ja innostava. Näkyy, että hänellä on taustalla esimiestyötä. Hän ymmärtää, millainen esimiehen tilanne todellisuudessa on. (Timo, Esimiestyönohjaukseen osallistunut)

Esimerkkejä teemoista:

 • Johtajuus 2020-luvulla
 • Valmentavan johtajuuden peruspilarit
 • Esimiehen roolit
 • Haastavat alaiset
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Esimiehen puheeksiotto-tilanteet
 • Tunneilmaston johtaminen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen

Toteutus yhteensä 7 kertaa

 • Orientoiva aloituskeskustelu 1,5 h
 • 5 x 1,5 h ohjauskeskustelu n. parin viikon välein
 • Mahdolliset välitehtävät ja harjoitteet
 • Checkpoint-keskustelu n. 1–2 kk varsinaisen sparrauksen loppumisen jälkeen

Jämäkkyyttä johtamiseen-paketin hinta
(7 tapaamista)

1785 € + alv

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

Esimiehen ETAPPI

7 tapaamiskertaa / 1785 € + alv

Esimiestyön menestyksellinen hoitaminen tarkoittaa jatkuvaa parantamista. Sen ehkä kuuluisin työkalu on nk. Demingin ympyrä, johon ETAPPI perustuu. Sen mukaan esimieheltä edellytetään kykyä:

 • Ennakoida, joka tarkoittaa mm. nykytilan analysointia ja tulevaisuuden suunnittelua.
 • Toimia, eli ts. toimeenpanokykyä, rohkeutta kokeiluihin yms.
 • Arvioida, eli rohkeutta nähdä tosiasiat sellaisina, kuin ne ruohonjuuritasollakin näyttäytyvät.
 • Parantaa, eli jalkauttaa uusia toimintatapoja ja -malleja.

Eli:

 • Pohditaan yhdessä, mitkä ovat sinulle tarkoituksenmukaisimmat seuraavat etapit.
 • Innostumiseen ja innostamiseen on monia mahdollisuuksia, ota yhteyttä, niin rakennetaan niitä sinunkin käyttöösi!

Sitkeän Selviytyjän Esimiehen ETAPPI-paketti on nk. valmentavaa työnohjausta, joka tarkoittaa, että käsittelemme yhdessä ruohonjuuritason esimiestyötä, ja siihen liittyviä jatkuvan parantamisen vaateita – juuri sinun tarpeisiisi peilaten!

Mitkä ovat sinun seuraavat etappisi?

Suositus:

Asiaan paneutuminen ja taustalla oleva osaaminen näkyi. Erittäin hyvä. (Matti, pitkäkestoinen esimiesvalmennus)

Esimerkkejä teemoista:

 • Valmentavan johtajuuden peruspilarit
 • Jatkuvan parantamisen elementit
 • Laatumittarit
 • Inhimillinen tehokkuus: mitä ja miten
 • Esimiehen vaikutustaidot
 • Tunneilmaston johtaminen

Toteutus yhteensä 7 kertaa

 • Orientoiva aloituskeskustelu 1,5 h
 • 5 x 1,5 h ohjauskeskustelu n. parin viikon välein
 • Mahdolliset välitehtävät ja harjoitteet
 • Checkpoint-keskustelu n. 1–2 kk varsinaisen sparrauksen loppumisen jälkeen

Esimiehen ETAPPI-paketin hinta
(7 tapaamista)

1785 € + alv

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

Esimiehen priorisointitaidot

7 tapaamiskertaa / 1785 € + alv​

Priorisointi on tärkeä osa käytännön johtamista

Esimiehen yksi tärkeimmistä arkeen vaikuttavista johtamistaidoista on kyky priorisoida ja johtaa omaa ajankäyttöään. Kuinka hyvin tämä on sinulla hallussa?

Sitkeän Selviytyjän Esimiehen priorisointitaidot -työnohjauksessa  pureudumme juuri sinun arkesi ja johtamistyösi haasteisiin. Valmennettavieni ja omien kokemuksien perusteella tiedän, mitä aihekokonaisuuteen liittyy. Työnohjaajanasi luotsaan sinua ja mieltäsi löytämään ratkaisut ja tekemään toimivia päätöksiä, itsesi ja tiimisi hyväksi!

Ota yhteyttä, niin aloitetaan!

Suositus:
Kyllä oli hyvä kouluttautuminen.
(Esimiesten johtamiskoulutus)

Esimerkkejä teemoista:

 • Esimieheen kohdistuvat odotukset
 • Esimies ja riittämättömyyden tunteet
 • Työkaluja ajankäytön hallintaan ja priorisointiin
 • Toimivat stressinhallintakeinot juuri sinulle

Toteutus yhteensä 7 kertaa

 • Orientoiva aloituskeskustelu 1,5 h
 • 5 x 1,5 h sparrauskeskustelu n. parin viikon välein
 • Mahdolliset välitehtävät ja harjoitteet
 • Checkpoint-keskustelu n. 1–2 kk varsinaisen sparrauksen loppumisen jälkeen

Esimiehen priorisointitaidot-paketin hinta
(7 tapaamista)

1785 € + alv

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää

Referenssejä

Tutustu myös esimiesvalmennukseen
ja esimiehen yksilötyönohjaukseen

Esimiesvalmennus antaa lisää työkaluja johtamiseen sekä auttaa oman ammatti-identiteetin kirkastamisessa.  
Yksilötyönohjaus tarjoaa myös tukea omaan jaksamiseen ja työn hallintaan.