Kehitetään yhdessä toimintaanne seuraavalle tasolle

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.
Varaa aika

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Sujuvatko työyhteisössänne asiat riittävän hyvin vai onko teillä kehittämistarpeita?

Sitkeän Selviytyjän työyhteisövalmennukset räätälöidään aina teidän tarpeitanne silmällä pitäen. Ne tarjoavat teille mahdollisuuden selkiyttää toimintaanne, kehittää työn sujuvuutta sekä parantaa tuottavuutta ihmistä kunnioittavassa ilmapiirissä. Sitkeän Selviytyjän työelämävalmennusten keskiössä ovat niiden ajankohtaisuus sekä käytäntöön sovellettavuus.

Työyhteisövalmen­nusten tärkeimpiä hyötyjä:

 • Aloiteellisuuden ja ratkaisutaitojen kehittyminen
 • Motivaation ja työn tuottavuuden kasvu
 • Ajankäytön tehostuminen
 • Perustehtävän ja tavoitteiden kirkastuminen
 • Henkilöstötyytyväisyyyden paraneminen
 • Turhien poissaolojen väheneminen
 • Yhteistyön paraneminen

Esimerkkejä työyhteisökoulutus­ten teemoista:

 • Työyhteisön hyvinvointi ja voimavarat
 • Työyhteisötaidot
 • Työn ja ajan hallinta
 • Stressin kesytys
 • Merkityksellinen työ
 • Muutoskyvykkyyden vahvistaminen
 • 2020-luvun työelämätaidot

Työyhteisövalmennus­ten teemoja

Työyhteisö
- Työyhteisön tunnetaidot ja tunneilmasto
- Työn ja ajan hallinta
- Muutoskyvykkyys
- Resilienssin vahvistaminen
Details
Työhyvinvointi
- Hyvinvoinnin rakennuspalikat
- Stressin käsittely ja ehkäisy
- Työn ja ajan hallinta
- Omat vaikutus­mahdollisuudet
Details
Itsensä johtaminen
- Itsetuntemus
- Oman mielen johtaminen
- Tunteet ja tunteiden säätely
- Päätöksenteko- ja ratkaisutaidot
Details
Voimavarojen vahvistaminen
- Vahvuusajattelu
- Asenne ja valinnat
- Itsemyötätunto
- Ihmisenä kasvu
Details

"

Olit erittäin hyvä ja innostava kurssin vetäjä. Materiaali oli erinomaista ja osasit hienosti työstää teemoja eteenpäin ryhmän pohdintojen pohjalta.

Anne
Työyhteisöön räätälöity viestintävalmennus

Minut voi tilata fasilitoijaksi:

– Tunneilmastokartoituksiin

– Valmennuksiin

– Koulutuksiin

– Kehittämisprojekteihin

– Puheenvuorojen pitäjäksi

– Tyhy-ohjelmien vetäjäksi

Ota yhteyttä jo tänään

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeitanne parhaiten palveleva kokonaisuus. Tutustu myös työnohjauksiin ja esimies­valmennuksiin