Haluatko olla uuden ajan rohkea johtaja?

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

  1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
  2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: verkossa Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
  3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
  4. Olen odottamassa sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Osaava esimies saa itsensä ja tiiminsä kukoistamaan!

Esimiestyö on ammatti, jossa keskeisintä on halu tietoisesti kehittää omia johtamisen taitojaan. Maailma muuttuu ripeällä tahdilla, niin myös esimiestyöhön kohdistuvat odotukset. Ovatko omat johtajuuden taitosi ajan tasalla?

Sitkeän Selviytyjän esimiesvalmennukset pohjautuvat tieteelliseen näyttöön ja ne toteutetaan aina vuorovaikutteisesti räätälöitynä juuri teidän tarpeisiinne.

Esimiesvalmennus­ten teemoja - mikä teille on ajankohtaista juuri nyt?

Esimiestyö
- Uuden esimiehen ABC
- Onnistu esimiehenä
- Ajanhallinta ja priorisointi
- Esimiehen viestintätaidot
Details
Johtaminen
- Valmentava johtaminen
- Suorituksen johtaminen
- Tunneilmaston johtaminen
- Merkityksen johtaminen
Details
Esimiehen haastavat tilanteet
- Esimieheys muutostilanteessa
- Työyhteisön pelisäännöt
- Puheeksi ottaminen ja palaute
- Konfliktit
Details
Ihmisten johtaminen
- Ihmisen tarpeet
- Ryhmädynamiikka
- Luottamuksen rakentuminen
- Esimies suunnan näyttäjänä
Details
Itsensä johtaminen
- Itsetuntemus
- Oman mielen johtaminen
- Tunteet ja tunteiden säätely
- Päätöksenteko- ja ratkaisutaidot
Details
Muutos­johtaminen
- Muutoksessa onnistuminen
- Muutoksen vaiheet
- Muutosreaktiot
- Muutosviestintä
Details

Esimies­valmennuksissa vahvistatte ammatti-identiteettiä ja saatte työkaluja erilaisten ihmisten johtamiseen.

Toimitko tiiminvetäjänä, työnjohtajana, lähiesimiehenä, esihenkilönä, johtajana?

Esimiestyö on ammatti, jossa keskeisintä on halu tietoisesti kehittää omia johtamisen taitojaan. Maailma muuttuu ripeällä tahdilla, niin myös esimiestyöhön kohdistuvat odotukset. Ovatko omat johtajuuden taitosi ajan tasalla?

Tarve hyvälle johtamiselle on ja pysyy, mutta uudet sukupolvet ja uudenlaiset työnkuvat edellyttävät myös johtajalta uudenlaisia taitoja. Nykyajan johtaminen on sekoitus oikea-aikaista valmentavaa ja opastavaa, mutta myös vaativaa johtamista.

Johtamisotteessa korostuu paitsi toimintaedellytyksistä huolehtiminen niin ennen kaikkea yksilön arvostaminen ja tukeminen sekä taito motivoida. Ei vain teoriatasolla, vaan aidon oikeasti käytännön toimenpiteinä!

Esimiesvalmennuk­sen hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • Pääset laajentamaan ymmärrystäsi siitä, mitä esimieheltä tänä päivänä odotetaan.
  • Saat työkaluja oman esimiestyösi vahvistamiseen ja kehittämiseen sekä erilaisten ihmisten johtamiseen ja motivointiin.
  • Selkiytät omia ajankäyttötapojasi ja organisointitaitojasi.
  • Saat oivalluksia, ratkaisumalleja sekä käytännön työkaluja arjen johtamistyöhösi.

"

Asiaan paneutuminen ja taustalla oleva osaaminen näkyi. Erittäin hyvä.

Matti
Pitkäkestoinen esimiesvalmennus

Minut voi tilata fasilitoijaksi:

– Valmennuksiin

– Koulutuksiin

– Kehittämisprojekteihin

– Puheenvuorojen pitäjäksi

– Tyhy-ohjelmien vetäjäksi

Ota yhteyttä jo tänään

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeitanne parhaiten palveleva kokonaisuus!

Tutustu myös työnohjauksiin ja työyhteisövalmennuksiin.