Haluatko olla uuden ajan rohkea johtaja?

Varaa aika

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

  1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
  2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
  3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
  4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Osaava esihenkilö saa itsensä ja tiiminsä kukoistamaan!

Esihenkilötyö on ammatti, jossa keskeisintä on halu tietoisesti kehittää omia johtamisen taitojaan. Maailma muuttuu ripeällä tahdilla, niin myös esihenkilötyöhön kohdistuvat odotukset. Ovatko omat johtajuuden taitosi ajan tasalla?

Sitkeän Selviytyjän esihenkilövalmennukset pohjautuvat tieteelliseen näyttöön ja ne toteutetaan aina vuorovaikutteisesti räätälöitynä juuri teidän tarpeisiinne.

UUTTA! Miten mitata työpaikan tunneilmastoa ja kehittää sitä? Nyt valikoimissa sertifioidut tunnetaitokartoitukset (verkkototeutus) ja tunneilmaston johtaminen -valmennukset (verkko- ja livetoteutukset).

Esihenkilövalmennus­ten teemoja - mikä teille on ajankohtaista juuri nyt?

Esihenkilötyö
- Uuden esihenkilön ABC
- Onnistu esihenkilönä
- Ajanhallinta ja priorisointi
- Esihenkilön viestintätaidot
Details
Johtaminen
- Valmentava johtaminen
- Suorituksen johtaminen
- Tunneilmaston johtaminen
- Merkityksen johtaminen
Details
Esihenkilön haastavat tilanteet
- Esihenkilön roolit muutostilanteessa
- Työyhteisön pelisäännöt
- Puheeksi ottaminen ja palaute
- Konfliktit
Details
Ihmisten johtaminen
- Ihmisen tarpeet
- Ryhmädynamiikka
- Luottamuksen rakentuminen
- Esihenkilö suunnan näyttäjänä
Details
Itsensä johtaminen
- Itsetuntemus
- Oman mielen johtaminen
- Tunteet ja tunteiden säätely
- Päätöksenteko- ja ratkaisutaidot
Details
Muutos­johtaminen
- Muutoksessa onnistuminen
- Muutoksen vaiheet
- Muutosreaktiot
- Muutosviestintä
Details

Esihenkilö­valmennuksissa vahvistatte ammatti-identiteettiä ja saatte työkaluja erilaisten ihmisten johtamiseen.

Toimitko tiiminvetäjänä, työnjohtajana, lähiesihenkilönä, esihenkilönä, johtajana?

Esihenkilötyö on ammatti, jossa keskeisintä on halu tietoisesti kehittää omia johtamisen taitojaan. Maailma muuttuu ripeällä tahdilla, niin myös esihenkilötyöhön kohdistuvat odotukset. Ovatko omat johtajuuden taitosi ajan tasalla?

Tarve hyvälle johtamiselle on ja pysyy, mutta uudet sukupolvet ja uudenlaiset työnkuvat edellyttävät myös johtajalta uudenlaisia taitoja. Nykyajan johtaminen on sekoitus oikea-aikaista valmentavaa ja opastavaa, mutta myös vaativaa johtamista.

Johtamisotteessa korostuu paitsi toimintaedellytyksistä huolehtiminen niin ennen kaikkea yksilön arvostaminen ja tukeminen sekä taito motivoida. Ei vain teoriatasolla, vaan aidon oikeasti käytännön toimenpiteinä!

Esihenkilövalmennuk­sen hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • Pääset laajentamaan ymmärrystäsi siitä, mitä esihenkilöltä tänä päivänä odotetaan.
  • Saat työkaluja oman esihenkilötyösi vahvistamiseen ja kehittämiseen sekä erilaisten ihmisten johtamiseen ja motivointiin.
  • Selkiytät omia ajankäyttötapojasi ja organisointitaitojasi.
  • Saat oivalluksia, ratkaisumalleja sekä käytännön työkaluja arjen johtamistyöhösi.

"

Asiaan paneutuminen ja taustalla oleva osaaminen näkyi. Erittäin hyvä.

Matti
Pitkäkestoinen esimiesvalmennus

Minut voi tilata fasilitoijaksi:

– Valmennuksiin

– Koulutuksiin

– Kehittämisprojekteihin

– Puheenvuorojen pitäjäksi

– Tyhy-ohjelmien vetäjäksi

Ota yhteyttä jo tänään

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeitanne parhaiten palveleva kokonaisuus!

Tutustu myös työnohjauksiin ja työyhteisövalmennuksiin.