Mitä tarkoitamme ihmisen potentiaalilla?

Mitä tarkoitamme ihmisen potentiaalilla?

Onko ihmisellä mahdollisuus mihin tahansa vai onko mahdollisuuksilla rajansa?