Työpaikan tunneilmaston kehittäminen kasvattaa tuottavuuttanne

Varaa aika

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Oletteko riittävän tunnetaitoisia työssänne?

Yksilön työssään kokemat ja ilmaisemat tunteet vaikuttavat paitsi hänen itsensä myös tiimin suorituskykyyn.

Tunnetaitoisuus muodostuu yksilön kyvystä tunnistaa, ymmärtää ja reagoida työssä esiintyviin tunteisiin rakentavasti. Organisaatiolle ominainen tunneilmasto muodostuu sekä yksilöiden tunnetaidoista että tiimien tunnetaito-osaamisesta.

Siksi ei ole yhdentekevää, millä tavoin tunneilmastoa organisaatiossa johdetaan. Tunneilmasto nimittäin näkyy yrityksen sisällä henkilöstölle ja heijastuu yrityksestä ulospäin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Työelämässä tunteet vaikuttavat:

 • johtamiseen
 • energiatasoon
 • motivaatioon
 • muistiin ja oppimiseen
 • päätöksentekokykyyn
 • ongelmien ratkaisutaitoihin
 • muutoskyvykkyyteen
 • vaikuttamistaitoihin
 • vuorovaikutukseen
 • sitoutumiseen
 • palautumiseen
 • työhyvinvointiin

Haluatko kouluttautua taitavaksi tunneilmaston johtajaksi? Entä herätellä porukoitasi?

Vaihtoehtojasi ovat:

tunneilmaston-johtaminen-digitoteutuksena

Tunneilmaston johtaminen digitoteutuksena

7 moduulin valmennuskokonaisuus esihenkilöille

Tunneilmaston johtaminen livetoteutuksena

8 kerran valmennuskokonaisuus esihenkilöille

Eija-tunneilmasto-2022

Innostavat
puheenvuorot

tunnetaitovalmennusta halutuista
osa-alueista

Tunteet ovat olennainen osa työarkeamme, joten niitä kannattaa opetella johtamaan järki ja faktat edellä.

Keskustelu siitä, kuuluvatko tunteet työpaikalle ja saako niitä näyttää ja miten, on vienyt johtamisajatteluamme väärille urille. Me tunnemme työssämme sekä positiivisia että negatiivisia tunteita, joten järkevämpää on kysyä, osaammeko me huomioida tunteitamme työpaikalla, ymmärrämmekö niissä piilevän voiman ja tiedämmekö me, miten niiden kanssa toimitaan.

Sitkeän Selviytyjän matkassa saatte oikeat, toimivat työkalut siihen, miten tunneilmaston kehittäminen tapahtuu. Tulokset ovat olleet monessa organisaatiossa käänteentekeviä, esimerkiksi VTT:n tuloksista voit lukea täältä (englanniksi).

tunteet työelämässä