Työnohjaus on tehokas tapa työn kehittämiseen

Varaa ilmainen kartoitusaika

Varaa aika

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Valmentava, ratkaisukeskeinen työnohjaus on yksi tehokkaimmista työn kehittämisen menetelmistä.

Eija ja Anneli
Esihenkilötyönohjaus
Ahdistavatko tehtävänkuvasi yksinäisyys ja joka suunnalta tulevat ristiriitaiset paineet?
ryhmätyönohjaus pienryhmä
Ryhmätyönohjaus
Onko työryhmänne toimintatavoissa tai vuorovaikutussuhteissa haasteita?
yksilötyönohjaus verkossa
YKSILÖTYÖNOHJAUS
Oletko huolissasi työssä jaksamisestasi tai kyvystäsi selvitä nykyisessä tehtävässäsi?

Nyt uutta!

Osta valmentavaa työnohjausta valmiiksi paketoituna kokonaisuutena.
Kokonaisuus räätälöidään aina sinun / teidän tarpeitanne parhaiten palvelevaksi.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

Hyvinvoivat ihmiset hyvin johdetuissa organisaatioissa ovat tuloksellisuutta tavoittelevien organisaatioiden tärkein kulmakivi.

Työnohjauksen hyöty näkyy suoraan yrityksen tuloksessa viivan alla.

mitä-hyöytyä-on-työnohjauksesta

1. Toimintatapojen kehittyminen

Toimintatapojen selkiyttäminen edistää perustehtävän suorittamista ja tavoitteiden saavuttamista.

2. Työssä jaksamisen tukeminen

Työhyvinvointiin liittyviin haasteisiin etsitään yhdessä
toimivimmat ratkaisut.

3. Muutoskyvykkyyden vahvistuminen

Jatkuvassa muutoksessa eläminen edellyttää uudenlaisia taitoja ja osaamista.

4. Työn tehokkuuden
paraneminen

Toimintaprosessien kehittäminen parantaa työn laatua ja työhön sitoutumista.

Työnohjaus on oiva menetelmä selkiyttää, vahvistaa, muuttaa, parantaa ja kehittää toimintaanne!

Kuuluuko työelämän viedä ihmisestä kaikki mehut? No, ei kuulu, vaikka näin moni meistä kokee! Kiristyvä kilpailu, kasvavat tehokkuusvaatimukset ja aikataulupaineet pistävät meidät koville.

Lue lisää työnohjauksesta:

Monissa organisaatioissa kehitetään asioita näön vuoksi. Menestyminen kuitenkin edellyttää taitoa viedä asioita käytäntöön. Edelläkävijäyritykset hyödyntävät tässä usein työnohjausta, joka mahdollistaa yhdessä kehittämisen ja yhteiset ratkaisut mm. työssä jaksamisen tukemiseen.

Työnohjauksesta (arjessa käytetään myös nimityksiä coaching, sparraus, konsultointi, mentorointi) hyötyvät niin yksilöt, ryhmät, tiimit, tiiminvetäjät, esihenkilöt kuin johtajat yksin tai ryhmässä.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan ohjaamaa organisaatiossa toimivien työn, työroolien ja työn tekemisen tapojen tutkimista, kehittämistä sekä arviointia. Työnohjaukselle rakennetaan aina asiakkaan tarpeita palveleva tavoite.

Etätyönohjaus on kaikkien saatavilla

Etätyönohjaus toimiii lähes samoin kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva työnohjauskin, mutta säästät matkoihin kuluvan ajan. Varaa ajanvarauskalenterista itsellesi sopiva ajankohta ja valitse haluamasi yhteydenottotapa (Google Meet / Teams / puhelin). 

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Työnohjauksen tavoitteita:

 • Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen
 • Työmotivaation vahvistaminen
 • Perustehtävän, työroolin, työtapojen tai vastuualueiden selkiyttäminen
 • Haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittely
 • Ammatillisen kasvun tukeminen
 • Muutoksissa selviäminen

Ota yhteyttä jo tänään

Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeitanne parhaiten palveleva kokonaisuus!

Suosituksia työn­ohjauksesta

Työnohjaus­hinnasto 2023-2024

Tutustu myös valmiisiin työnohjauspaketteihin: esihenkilö, ryhmä, yksilö

Yksilötyönohjaus

Esihenkilö, johto, työntekijät

Yksilötyönohjaus

45 min / 120 euroa 
90 min / 240 euroa 

Esihenkilötyönohjaus

45 min / 150 euroa 
90 min / 300 euroa 

Johdon työnohjaus

45 min / 200 euroa 
90 min / 400 euroa 

Hintoihin lisätään alv 24%

 

Ryhmätyönohjaus

Esihenkilöt, johto, työntekijät

Ryhmätyönohjaus 

Max 8 hlö 90 min / 500 euroa

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus

Max 8 hlö 90 min / 600 euroa

Johtoryhmän työnohjaus

Max 6 hlö 90 min / 800 euroa

Hintoihin lisätään alv 24%