Mitä tarkoitamme ihmisen potentiaalilla?

Eija Pelkonen

Koska viimeksi olet tullut miettineeksi, mitä sinä ajattelet ihmisen potentiaalista eli mahdollisuuksista? Onko ihmisellä mahdollisuus mihin tahansa vai onko mahdollisuuksilla rajansa? Keskusteletteko teemasta työyhteisöissänne?

Voiko ihminen olla enemmän kuin mitä hänen geeninsä, kasvatuksensa, luonteenpiirteensä, koulutuksensa tai ammattinsa määrittävät? Tutkimusten mukaan kyllä voi, sillä ihmisellä on aina vapaus tehdä valintoja ja ottaa kantaa elämässään tapahtuviin asioihin. Ja mitä valintoja teemmekin tai jaksamme tehdä, näkyy sitten puolestaan voimavaroissamme. Ja mitä enemmän meillä on voimavaroja, sitä enemmän jaksamme käyttää mahdollisuuksiamme.

Yllä oleva voi kuitenkin olla vaarallinen ajattelutapa, jos mukana ei ole inhimillisyyden aspektia. Me emme pysty mihin tahansa, eikä meidän myöskään täydy pystyä. Se, mihin sinä pystyt, ei tarvitse olla minun pystyvyyden mittari. Ja jos tänään jaksan toteuttaa potentiaaliani, niin minun ei täydy edellyttää sitä itseltäni aina ja jatkuvasti. Inhimillisyyteen kun kuuluu lupa saada olla välillä heikko, välillä vahva (perfektionisteille tämä on välillä haasteellista?).

Mihin potentiaalia pitäisi hyödyntää?

Meistä jokaisella on tarve elää mielekästä elämää ja tehdä merkityksellisiä tekoja. Ihmisen itsensä päätettävissä on, kuinka paljon omaa potentiaaliaan etsii sekä miten tai mihin sitä hyödyntää. Aina se ei ole ainoastaan itsestään kiinni, vaan myös siitä, mitä ympäristö (ihmiset, kulttuuri, työorganisaatio yms.) meille mahdollistaa.

Meistä moni kärsii tarkoituksettomuuden tunteesta, elämästä tuntuu puuttuvan jotakin, joka antaisi tunteen merkityksellisyydestä, miksi olen olemassa, mikä on minun paikkani elämässä. Voisiko tuolloin lähteä siitä, että pysähtyy oman itsensä äärelle? Mitä minä uskon omista mahdollisuuksistani, mitä haluan, mihin pystyn ja millaisia valintoja teen? Ja jos olen itseni kanssa eksyksissä, voisinko kuitenkin aloittaa muita tukemalla tai heitä auttamalla?

Ihmisen potentiaali työelämässä

Myös työelämässä puhutaan paljon ihmisen potentiaalin hyödyntämisestä. Potentiaalin esiin nostaminen puoltaa paikkansa silloin, jos ihmiselle annetaan aidosti tilaa inspiroitua ja innostua työtehtävässään ja työtehtävästään, jotta hän voisi kokea jotakin merkityksellistä itsestään, tiimistään ja perustehtävästään. Ja että hänelle annettaisiin tilaa ja siivet kehittymiseen, siksi että hän itse siihen motivoituu, ei siksi että osakkeenomistajat niin edellyttävät tehokkuuden nimissä. Liike-elämässä organisaatioiden päätehtävä on toki tuottaa tulosta, mutta iso ratkaistava kysymys on se, millä tavoilla se tehdään ja millä perusteilla.

Kaiken keskiössä on viime kädessä se, miten me jokainen tykönämme määritämme ihmisarvon. Mistä ja miten syntyy ihmisen arvo, ihmisenä, työntekijänä, vanhempana, lapsena, puolisona, kanssaeläjänä tms.? Eli mihin ihmisen pitäisi inhimillisestä näkökulmasta pystyä?

Millainen on sinun näkemyksesi ihmisarvosta? Mitä ihmisen, sinun tai minun, pitäisi olla ja miten elää, jotta olisi arvokas sinun silmissäsi?