Rekisteri- ja tietoturva­seloste

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
 2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
 3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
 4. Odotan sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Rekisteri- ja tietoturvaseloste

Muokattu 26.7.2021
Laki sähköisen viestinnän palveluista (2020/1207)
Tietosuojalaki (2018/1050)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Rekisterin nimi
Sitkeä Selviytyjän & EPValmennuksen asiakasrekisteri verkkosivujen käyttäjille, asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille.

Rekisterin pitäjä
EPValmennus T:mi, Y-tunnus 2536844-2
Salkokatu 10, 21100 Naantali

Rekisterin yhteyshenkilö
Eija Pelkonen, Salkokatu 10, 21100 Naantali, +358 400 507 230, [email protected]

Rekisterin käyttötarkoitus (henkilötietojen käsittelyn tarkoitus) ja peruste

Rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin tallennettavia henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinointitarkoituksiin, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen sekä tietojen tilastointiin ja analysointiin.

Rekisteri koostuu postituslistalle liittyvistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon postituslistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tietoja seuraavasti:
etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite

Lisäksi voidaan kerätä:

 • puhelinnumero
 • organisaatio, asema organisaatiossa
 • palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot, mukaan lukien laskutustiedot
 • palvelupyyntöihin liittyvät tiedot
 • IT-hallintatietoja, kuten tekniset tunnisteet, lokitiedot, käyttäjänimet
  mahdolliset muut henkilön antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröity itse tai hänen edustamansa organisaatio
 • Ulkopuolisilta palvelutarjoajilta mahdollisesti ostettavat yhteystietorekisterit
 • Yleisesti saatavilla olevat lähteet.

Rekisterin suojaus sekä tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknillisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukutuissa ja vartioiduissa tiloissa, joihin pääsevät vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tulemme varmistamaan, että kaikki henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Uutiskirjeviestintään käytämme yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla, sillä MailChimp -palvelun toimittaja on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Maksupalvelussa kaikki maksutiedot kuljetetaan aina suojattuna SSL-salatussa yhteydessä, jolla varmistetaan, ettei mikään ulkopuolinen taho pääse käsiksi tietoihin.

Jos tietokantoihin tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, se säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on siihen käyttöoikeus. Manuaalinen aineisto tuhotaan sen käyttötarpeen loppuessa.

Evästeiden käyttö

Käytämme kirjautumis-, toiminta-, analyysi-, kohdistettuja tai mainosevästeitä. Rekisterinpitäjä hyödyntää evästeiden avulla saatavia tietoja parantaakseen ja arvioidakseen sivuston käyttöä, palvelujen käytön tilastointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja mittaamiseen. Käyttämällä yrityksen sivustoja sivuston käyttäjä antaa suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla. Sivuston käyttäjällä on kuitenkin oikeus poistaa evästeet selaimestaan tai estää niiden käyttö.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien (esim. kirjanpito) hoitamiseksi. 3

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostiin: [email protected] tai poistaa itsensä postituslistalta jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä.

Asiakkaan oikeudet

Sivuston käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • tiedonsaantioikeus
 • vastustamisoikeus
 • oikaisuoikeus
 • poisto-oikeus
 • valitusoikeus
 • siirto-oikeus

Yllämainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: [email protected] Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän on tyytymätön rekisterinpitäjälle lähettämänsä valituksen käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus poistaa itsensä uutiskirjeen postituslistalta jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä tai lähettämällä poistopyynnön osoitteeseen: [email protected]