Search

Eija Pelkonen

Koulutukseni

KTM (johtaminen ja työpsykologia)

Työnohjaaja ja prosessikonsultti

Opettaja, näyttötutkintomestari

Logoterapeutti LTI

Hotellivirkailija

Työtehtävät

Esimies- ja johtotehtävät hotellimaailmassa

Opettajana ja valmentajana aikuiskoulutuskeskuksissa ja ammattikorkeakoulussa

Yrittäjänä (työyhteisöjen kehittämisprosessit ja -valmennukset, esimiesvalmennukset, työnohjaukset ja konsultaatiot, henkilökohtaiset sparraukset)

Näihin pohjautuen olen luonut osaamiseni ja kokemukseni verkkokursseiksi ja verkko-oppaiksi:

Tervetuloa Sitkeän Selviytyjän Akatemiaan!

Eija Pelkonen, sitkeä selviytyjä

Ihmiskäsitykseni

Uskon ihmisen:

Kokonaisvaltaisuuteen, eli siihen että ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus.

Ainutkertaisuuteen, potentiaaliin ja voimavaroihin. Meissä kaikissa on paljon enemmän voimavaroja kuin uskommekaan. Ihminen on aina mahdollisuus - tilanteestaan riippumatta. Ihminen ei ole kokemiensa olosuhteiden uhri, vaan hän voi aina päättää, miten tilanteeseensa suhtautuu ja mitä päättää itsestään tehdä.

Tahtoon elää mielekästä elämää, löytää merkitys elämänsä asioille ja toteuttaa tarkoitustaan / -ksiaan.

Kykyyn oppia ja kehittyä. Ihminen oppii kokemuksistaan ja tilanne- ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksena yksilönä, ryhmässä ja ryhmästä. Opittava tieto on järki- ja tunneperäistä, tiedostettua ja tiedostamatonta.

Minulle on tärkeää

Omat rakkaimpani ja heidän hyvinvointinsa. Unohtamatta omaa hyvinvointiani.

Luonnon suomat elämykset jokaisella aistilla nautittuina.

Uteliaisuuden säilyttäminen elämän ihmeitä (ja niitä vähemmän ihmeellisiäkin) kohtaan.

Inhimillisyyden puolestapuhuminen ja ihmisarvon puolustaminen. Me emme ole koneita, eikä sellaiselle kohtelulle ole syytä alistua. Olemme ainutlaatuisia, korvaamattomia itsejämme, joilla on oikeus saada osakseen ihmisarvoista kohtelua.

Hyväntekeväisyys niin arjen pieninä tekoina kuin hyväntekeväisyysjärjestöihin (Rotaryt, Odd Fellow) kuulumisen kautta.

Ostoskori