Osaatko käsitellä negatiivisia tunteitasi?

Eija Pelkonen

Negatiivisissa tunteissa on valtavasti voimaa, jotka voit vapauttaa huikeaksi voimavaraksi, kunhan osaat käsitellä niitä oikein.

Miksi negatiiviset tunteet ovat välttämättömiä

Aika moni meistä on opetettu uskomaan, että negatiiviset tunteet ovat huono asia, koska ne aiheuttavat tuskaa, stressiä, ahdistusta, pelkoja tai turhautumista, ja siksi niitä pitäisi välttää. Niinpä teemme kaikenlaista torjuaksemme nämä ikävät tuntemukset. Olemme unohtaneet, että negatiivisilla tunteilla on omat hyvät, ihmiselle tärkeät puolensa ja ne ovat hyvinvoinnin näkökulmasta ihmiselle välttämättömiä. Jos emme koskaan huolestuisi mistään tai emme tuntisi surua, olisi vaikeaa tavoittaa merkityksellisyyden kokemusta yhtään mistään.

Yleensä juuri negatiivisten tunteiden hyvän käsittelyn kautta syntyvät kaikista parhaat positiiviset tunteet. Tavoitat ajatuksen, kun mietit jotain elämässäsi tapahtunut suurta vastoinkäymistä ja sitä, miten siitä selvisit. Helpotuksen tunne on vahva tunne! Tämä kykysi on tallella, koska tahansa käyttöön otettavaksi vastaavissa ja myös hyvin erilaisissa tilanteissa. Myös psykologi Jarkko Rantanen toteaa kirjassaan Vaikuta tunteisiin, lisää voimaa tekemiseen (2013), että aito ihmisenä kasvaminen on mahdollista vain turhautumisen ja monien negatiivisten tunteiden sietämisen kautta.

Mistä negatiivinen tunne kertoo

Kaikkiin tunteisiin liittyy aina jokin viesti, jonka tuo tunne haluaa sinulle kertoa. Tunne on tietoa ja myös energiaa, sillä se haluaa ohjata sinua tiettyyn suuntaan. Negatiivinen tunne on mielen kipua, joka kertoo, että jotakin on pielessä ja jotakin pitäisi asialle tehdä. Muutoin uhkana on tunteen pitkittyminen, joka vaikuttaa aina haitallisesti paitsi omaan terveyteesi, myös ympärillä olevien tunnekokemuksiin. Tunteilla kun on taipumus tarttua.

Ota yhteys negatiiviseen tunteeseen, tunnista kärsimyksesi laji

Pyri saamaan yhteys tuohon tunnekokemukseesi, eli yritä ymmärtää, miltä sinusta nyt tuntuu. Missä tuo tunne kehossasi tuntuu? Löydätkö tunteelle myös sanan, onko se pelkoa, ahdistusta, turhautuneisuutta, kiukkua, vihaa? Jos tunteelle ei tunnu löytyvän oikean sanaa, ei hätää. Pääasia on, että pysähdyt hyväntahtoisesti kohtaamaan tuon tunteen ja annat sille ymmärtävää huomiota. Ja huomaa, että tämä ei tarkoita sitä, että voisit käyttäytyä tunteesi mukaisesti. Tarvitset siis myös tunnesäätelyn taitoja, jotka ovat olennainen osa tunnetaitoista käyttäytymistä.

Pohdi seuraavaksi, mihin kärsimysluokkaan tuntemuksesi kuuluu. Jarkko Rantanen jaottelee kärsimykset yllä mainitussa kirjassaan näin:

  1. Elämän eteen heittämät todellisuuteen ja olosuhteisiin liittyvät kärsimykset, kuten sairaudet, menetykset ja kuolema.
  2. Omien ajatustemme ja uskomustemme, eli mielemme tuottama kärsimys, joka on tyypillistä vain ihmisille. Esimerkiksi teemme päätelmiä ja tulkintoja omien uskomuksiemme ohjaamina.
  3. Kärsimme oman mielemme tuottamasta kärsimyksestä, eli moitimme itseämme koetuista tunteista, ahdistumme jatkuvasta ahdistuneisuudesta, koemme syyllisyyttä jne.

Tutkimusten mukaan n. 80–90 % kaikista kärsimyksistä kuuluu luokkiin 2 ja 3, eli syntynyt negatiivinen tunnetila on täysin oman mielemme tuotosta. Tämä tieto sinällään voi jo helpottaa. Samalla kuitenkin on hyvä tiedostaa, että tunnepitoisiin tilanteisiin ei koskaan ole olemassa aina toimivia, valmiita ratkaisuja, vaan tunnetaidoissa kehittyminen vaatii pitkän aikavälin harjoittelua ja toistoja.

Negatiivisten tunteiden käsittelyyn on olemassa sekä hyviä että huonoja tapoja

Negatiivisten tunteiden käsittelyssä on hyvä ensinnäkin tiedostaa, että ne ovat paljon voimakkaampia kuin positiiviset tunteet, jolloin ne myös kaappaavat huomiomme paljon herkemmin. Me myös muistamme negatiiviset tuntemukset kauemmin, ja ne myös tuntuvat kehossamme vahvemmin. Näissä tilanteissa olisikin tietoisesti tehtävä työtä huomion kiinnittämiseksi myös rinnalla kulkeviin positiivisiin asioihin, jotka ovat yhtä totta kuin negatiivisetkin. Mielemme ei vain ole kouliutunut niitä kovin hyvin huomaamaan, eikä niille aina löydy edes sanoja. Positiiviset tunteet kuitenkin vahvistuvat, kun niihin kiinnittää huomiota!

Rantanen luettelee kirjassaan useita hyviä ja huonoja tapoja tunteiden kohtaamiseen. Yleisimmät käytössä olevista tavoistamme, märehtiminen, tukahduttaminen ja kieltäminen ovat niistä haitallisimpia.

Olemme aika usein neuvottomia varsinkin negatiivisten tunteidemme kanssa. Tunteista puhuttaessa on hyvä muistaa, että ihminen ei ole yhtä kuin tunteensa. Tunteen syntymiseen emme voi vaikuttaa, mutta siihen voimme, mitä tuon tunteen kanssa päätämme tehdä, miten siihen ja sen kanssa reagoimme. Tutkimusten mukaan ihmiset, jotka sallivat itselleen sekä positiivisia että negatiivisia ajatuksia, voivat kaikista parhaiten. Kuulutko sinä heidän joukkoonsa?