Kaipaatko lisää rohkeutta?

Eija Pelkonen

Rohkeus on tavoiteltava ja ihailtu ominaisuus, mutta kiistelty ja monimutkainen käsite. Tiedätkö miten voit vahvistaa omaa rohkeuttasi?

Rohkeus on ominaisuus, jota löytyy meistä kaikista, mutta itsestä sitä on joskus vaikeaa huomata. Se on myös taito, jota voi ja kannattaa harjoittaa. Se, mikä on riittävä määrä rohkeutta, on vaikeasti määriteltävää koska se on aina yksilö- ja tilannekohtaista. Vain sinä voit määrittää, mikä juuri sinulle, juuri tässä tilanteessa, on rohkeutta.

Mitä rohkeus on

Antiikin aikoina Aristoteles määritteli rohkeuden yhdeksi hyveeksi, jonka ääripäissä ovat pelkuruus ja uhkarohkea huimapäisyys. Tänään rohkeus määritellään uskallukseksi tehdä asioita, jotka pelottavat. Eli kyvyksi toimia silloinkin, kun toiminnassa on riskejä.

On hyvä erottaa toisistaan itsekeskeinen uskaliaisuus, itselle hyvää ja mutta jollekulle muulle negatiivista tuottava sellaisesta rohkeudesta, josta hyötyvät kaikki. Meistä jokainen määrittelee itse, millaista rohkeutta itse haluaa tavoitella.

Rohkeuteen liittyvät pelot

Rohkeus ei tarkoita pelottomuutta, vaan kykyä toimia peloista huolimatta. Me pelkäämme hyvin erilaisia asioita eri tilanteissa. Pelkäämme jäävämme joukon ulkopuolelle, pilaavamme maineemme, paljastavamme tyhmyytemme, joutuvamme mustalle listalle, tekevämme virheitä, epäonnistuvamme jne. Yksi isoimmista peloista liittyy peiliin katsomiseen ja itsensä kohtaamiseen; rohkeuden puute voi nimittäin kummuta myös haluttomuudesta kyseenalaistaa omia ajatuksia, olettamuksia, valintoja, tapoja tai moraalisia käsityksiä.

Rohkeuden eri lajeja

Sitkeän Selviytyjän viitekehyksen mukaisesti myös rohkeus voidaan jaotella fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja henkiseen rohkeuteen.

  1. Fyysinen rohkeus yhdistetään usein sankaruuteen, sillä kehollisten riskien ottajia tai niissä mittelöiviä usein ihaillaan. Laskuvarjohypyn tekeminen tai työssään jatkuvaan vaaraan altistuminen ovat esimerkkejä tämän lajin rohkeudesta.
  2. Psyykkinen tai psykologinen rohkeus viittaa mielen tasolla tapahtuvaan rohkeuteen. Esimerkkejä ovat oman intuition kuuntelun seurauksena tehtävät teot, epämukavuusalueelle uskaltautuminen ja erilaisten asioiden puolustaminen.
  3. Sosiaalinen rohkeus ilmenee kontakteissa ja vuorovaikutussuhteissa muihin ihmisiin. Omien mielipiteiden ilmaisu (etenkin jos eivät kuulu valtavirtaan), avun pyytäminen, oman virheen myöntäminen, rajojen asettaminen tai ei:n sanominen kuuluvat tähän rohkeuden alalajiin.
  4. Henkinen eli moraalinen rohkeus, jota vaaditaan tilanteissa, jossa ihminen päättää toimia oman omantuntonsa ja omien arvojensa mukaan, vaikka se johtaisikin sosiaaliseen eristämiseen tai hyväksynnän menettämiseen.

Rohkeuden riskit

Rohkeuden ääripäät ovat pelkuruus ja uhkarohkeus. Pelolle alistuvan ihmisen riskinä on se, että ihmiseltä jää elämä kokematta ja kokemukset saamatta sekä oma potentiaali saavuttamatta uskalluksen puutteesta. Jo uskallusta taas on liikaa, se voi johtaa riskien aliarvioimiseen, sumentuneeseen näkökulmaan ja erilaisiin epäonnistumisiin.

Työyhteisöissä rohkeutta ei voi jättää pelkästään yksilön vastuulle, silloin rohkeuden tavoittelu voi pahimmillaan johtaa yksilön kohdalla syyllistämisen ja riittämättömyyden tunteista kumpuavaan loppuun palamiseen. Myös työyhteisöillä on vastuunsa rohkeuden sallimisessa ja ylläpitämisessä. Parhaiten se onnistuu rakentamalla tietoisesti ja pitkäjänteisesti psykologista turvallisuutta. Näin on mahdollista saavuttaa avoin ja keskusteleva ilmapiiri, jossa vastuu rohkeudesta kuuluu kaikille työpaikan jäsenille.

Miten rohkeutta voi lisätä

Oman rohkeuden lisäämiseen on olemassa erilaisia keinoja. Tässä työnohjauksissani ja sparrauksissani muutama käytännössä hyväksi havaittu:

  • Listaa elämästäsi vähintään 5 sellaista hetkeä, jolloin olet ollut rohkea. Mieti, mitä silloin tapahtui, mikä sai sinut toimimaan peloistasi huolimatta, mikä auttoi sinua olemaan rohkea. Miltä tuo rohkeus tuntui? Anna itsesi tuntea ylpeyttä rohkeudestasi.
  • Tee itsellesi lista, mitä sinä ja sinulle tärkeät ihmiset hyötyisivät rohkeudestasi. Miten elämäsi / heidän elämänsä muuttuu, kun otat käyttöön oman rohkeutesi?
  • Päätä ottaa riski jonkin tietyn, konkreettisen asian suhteen, jonka tekemistä olet aiemmin vältellyt. Anna pelottomalle itsellesi mahdollisuus. Pysähdy havainnoimaan, mitä tapahtui ja miltä rohkeutesi sinusta tuntui?

Rohkeus ja haavoittuvuus kulkevat käsi kädessä. Ei voi olla toista ilman toista. Rohkeus tulee esiin useimmiten yllättävissä tilanteissa, kun ihmiseltä vaaditaan jotain muuta kuin mitä tavallisena arkipäivänä edellytetään. Oma rohkeus kuitenkin jää vielä valitettavan usein itseltä piiloon. Miten voit ja aiot itseäsi näissä taidoissa harjaannuttaa?

Rohkeus on sekä sanoja että tekoja, ja joskus myös niistä pidättäytymistä. On hyvä muistaa, että rohkeus herää joskus vasta toiminnan myötä. Aloittamisen kynnyksen kriteerit kannattaa siis pitää matalalla. John Maxwellia lainaten: Kaikkea rohkeutta ei anneta etukäteen. Tarvittava rohkeus tulee tehdessä sitä, mitä pitää tehdä.