Search

Logoterapiasta lyhyesti

Logoterapian tieteellinen perusta

Wieniläinen neurologi, psykiatri ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905-1997) nimesi tutkittuun tietoon perustuvan käsityksensä ihmisestä, ihmisenä olemisesta ja ihmisen arvo- ja tarkoituskeskeisyydestä logoterapiaksi (logos = tarkoitus, mieli, merkitys, järki). Tuskin kukaan muu on joutunut testaamaan oppiensa paikkaansa pitävyyttä sellaisessa "laboratoriossa" kuin juutalainen Frankl joutuessaan natsien keskitysleireille toisen maailmansodan aikana.

Logoterapian juuret ovat elämäntarkoitukseen keskittyvässä psykologiassa ja filosofiassa. Logoterapiaa kutsutaan myös kolmanneksi wieniläisen psykoterapian suuntaukseksi. Logoterapia (käytetään myös nimityksiä logoteoria, logofilosofia, eksistenssianalyysi) on levinnyt ympäri maailman ja sitä sovelletaan mm. terveydenhoidossa ja sosiaalityössä, sielunhoitotyössä, kasvatus- ja opetustyössä sekä työelämän kehittämisessä.

ihmisyyden rajalla, Viktor E. Frankl

Logoterapia on
toivon terapiaa,
ajatonta elämänviisautta
ja itsehoidon menetelmä

Etsiessäsi selviytymiskeinoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

Pohtiessasi oman elämäsi tarkoitusta

Elämän suurissa käännekohdissa, vastoinkäymisissä ja kohtaloniskuissa

Työelämän haastavissa tilanteissa


Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen: fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ihminen on aina myös henkinen olento.

Henkisyyteen kuuluvat mm. ihmisen vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen. Ihminen voi sairastua fyysisesti tai psyykkisesti, mutta henkinen meissä ei koskaan sairastu.

Logoterapiassa katse on tulevaisuudessa ja tulevaisuuden mahdollisuuksissa. Geenit ja menneisyys eivät määrää, mihin meillä tänään on mahdollisuus. Meillä on aina mahdollisuus kasvaa annettujen olosuhteiden yläpuolelle.

Ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Ihminen löytää itsestään uskomattomia voimavaroja, kun hän kokee elämällään olevan tarkoituksen. Tarkoitus voi olla hetken tarkoitus tai laajempi perimmäinen tarkoitus; elämän tarkoitus säilyy loppuun asti. 

Ihmisellä ei aina ole vapautta valita elämässä vastaan tulevia asioita ja olosuhteita, mutta hänellä on aina vapaus valita suhtautumisensa niihin. Ihmisellä on siis vapaus tehdä valintoja joista hän myös kantaa vastuun.

Logoterapian

ydinasiat


Lisää luettavaa: 

Suomen Logoterapiayhdistys ry  Täällä on mm. kattava kirjalista. Suosittelen aloittamaan kirjasta: Frankl, Viktor E. (eri painovuosia, alkuperäinen 1978): Ihmisyyden rajalla.  Kirja valittiin aikoinaan USA:ssa 10. vaikuttavimman teoksen joukkoon. Lue 1/2010 Yritysetiikka -lehdessä ko. kirjasta julkaistu artikkelini Elämä kysyy, mitä vastaat? Hädän hetkellä ihminen etsii kaiken tarkoitusta!

Muut artikkelini Suomen Logoterapiayhdistyksen Fikkari-lehdessä:

  • Logoterapia työni lähteenä ja sisältönä (2/2015)
  • Selviytymisen kuntokoulu - miten voin omalla asenteellani, valinnoillani ja teoillani rakentaa ja kehittää omia selviytymisen taitojani? (2/2018)

Suomen Logoterapiainstituutti Oy

 

Ostoskori