Search

Viitekehykset ja keskeiset käsitteet

Sitkeän Selviytyjän kokonaishyvinvointimallin tieteelliset viitekehykset ovat logoterapiassa ja eksistenssifilosofiassa, työpsykologiassa, positiivisessa psykologiassa, ratkaisukeskeisyydessä, aikuispedagogiikassa sekä ihmisten johtamista tutkivissa johtamisteorioissa (mm. palveleva ja valmentava johtaminen), kts. lisää Eija Pelkonen.

Tutustu myös Sitkeän Selviytyjän palveluiden (EPValmennus) toimintafilosofiaan ja arvoihin. 

Keskeiset käsitteet

Arvot

Asenne

Eettinen omatunto

Eksistenssianalyysi

Henkinen olemuspuoli / - ulottuvuus

Ihmiskäsitys

Inhimillisyys

Itsestä etääntyminen

Kärsimys

Merkitys ja mielekkyys

Olla joku jollekin

Tarkoitus

Valinta

Vapaus

Vastuu

Ostoskori