Search

Viitekehykset ja keskeiset käsitteet

Sitkeän Selviytyjän tieteelliset viitekehykset ovat logoterapiassa ja eksistenssifilosofiassa, työpsykologiassa, positiivisessa psykologiassa, ratkaisukeskeisyydessä, aikuispedagogiikassa sekä ihmisten johtamista tutkivissa johtamisteorioissa (mm. palveleva ja valmentava johtaminen), kts. lisää Eija Pelkonen.

Katso myös EPValmennuksen toimintafilosofia ja arvot.

Keskeiset käsitteet

Arvot

Teen edessäni olevasta arvohorisontista omia arvovalintojani, jotka muuttuvat todeksi vasta käytännön tekoina. Ne puolestaan vaikuttavat siihen, kuinka merkitykselliseksi tai tarkoitukselliseksi minun on mahdollista elämäni kokea.

Asenne

Ihmiseltä voidaan viedä kaikki muu, mutta asennetta ei koskaan! Voin valita asenteeni kaikissa elämässä eteen tulevissa tilanteissa. Asenteeni ohjaavat siihen, miten kestän ja jatkan elämääni eteenpäin, kohtaloniskuista tai onnenpotkuista huolimatta.

Eettinen omatunto

On eri asia kuin opittu omatunto. Eettinen omatunto on synnynnäinen tuntoelin, joka toimii oppaanani arvopohdinnoissa ja ohjaa minua tekemään tarkoituksellisia valintoja. Eettisen omantunnon sanoma voi jäädä myös kuulematta.

Eksistenssianalyysi

Tutkii miten ihminen kokee elämänsä, olemassaolonsa, maailmassa olemisen tapansa ja niiden mielen ja merkityksen.

Henkinen olemuspuoli / - ulottuvuus

Jos ihminen toteuttaa vain fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista puolta itsestään, jotain olennaista jää toteuttamatta. Henkinen meissä ottaa kantaa kaikkeen, mitä inhimillisessä elämässä kohtaamme.

Ihmiskäsitys

Meistä jokainen on tietoisesti tai tiedostamattaan valinnut itselleen ihmiskäsityksen, eli tavan miten mieltää ihmiset. Valitsemani ihmiskäsitys vaikuttaa kaikkeen elämässäni, tiedostinpa sitä tai en.

Inhimillisyys

On sitä, että suostun elämään ihmisenä ihmisen kokoisella paikalla joskus onnistuen, joskus epäonnistuen. Pyrin olemaan parhaani mukaan levollinen oman ja muiden keskeneräisyyden ja tarpeiden äärellä.

Itsestä etääntyminen

Tarkoittaa ihmiseen sisäänrakennettua henkistä kykyä ottaa etäisyyttä itseen ja tilanteensa tarkasteluun. Kauempaa katsominen auttaa näkemään laajempia kokonaisuuksia, jolloin mittasuhteet muuttuvat usein tervehdyttävästi.

Kärsimys

Ilman kärsimystä inhimillinen elämä ei voi olla täydellistä. Ihmisellä on sisäistä voimaa, jonka avulla hän voi poikkeuksellisen vaikeassakin tilanteessa löytää ainutkertaisen mahdollisuuden henkiseen kasvuun ja tarkoituksen täyttämiseen.

Merkitys ja mielekkyys

Meillä on tarve kokea merkityksellisyyttä ja tarve olla jollekulle merkityksellinen. Mielekkyys on elämän kokemista jotakuinkin järkevänä ja ymmärrettävänä, jonakin, joka antaa minulle syyn nousta aamulla ylös sängystä. Kts. myös tarkoitus.

Olla joku jollekin

Ihmiseen on rakennettu kyky suuntautua itsen ulkopuolelle jotakin tehtävää tai toista ihmistä varten (=itsen transendenssi). Näin toimien minun on mahdollista unohtaa itseni liiallinen tarkkailu, nähdä tarkoitus jossain itseni ulkopuolisessa ja tehdä merkityksellisiä tekoja jollekulle toiselle tai jonkun asian hyväksi.

Tarkoitus

Ihmisellä on tarve löytää elämälleen tarkoitus / tarkoituksia, usein puhumme myös sisäisen päämäärän löytämisestä. Jokainen hetki tarjoaa minulle ainutkertaisia ja ainutlaatuisia mahdollisuuksia, joista voin valita toteutettavaksi siinä tilanteessa tarkoituksellisimman.

Valinta

Teemme valintoja jatkuvasti joko tietoisesti tai tiedostamatta. Myös valitsematta jättäminen on valinta. Valinnoillani vaikutan siihen, mikä minusta tulee, eli ikään kuin allekirjoitan omaa elämääni. Minulla on aina vapaus valita asenteeni.

Vapaus

Vapautta on sekä rajatonta (vapaus valita asenne) että rajallista (en voi saada kaikkea, tai kaikki elämän mahdollisuudet eivät ole minulle tarkoitettuja). Se, miten käytän vapauttani, vaikuttaa siihen, millainen minusta tulee.

Vastuu

Vapaus tarvitsee aina rinnalleen vastuun, muutoin vapauteen voi eksyä. Ihminen on vastuussa mm. elämänsä muovaamisesta käytettävissä olevin keinoin, arvojensa toteuttamisesta ja jalanjäljistään. Kenelle hän on vastuussa, sen jokainen päättää itse.

Takaisin ylös