Pystyvyysuskon vahvistaminen

Tiedätkö, miten vahvistat kykyäsi selviytyä vaikeuksista

Haastavissa tilanteissa punnitaan ihmisen kyky kannatella itse itseään.