Search

Kokonaisvaltainen hyvinvointi = eksistentiaalinen terveys

Kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa sitä, miten voin omilla valinnoillani, pienillä tai suurilla, rakentaa omasta ja muiden olemassaolosta ja elämästä merkityksellistä – niin ilon ja onnen kuin kohtalon eteen heittämien haasteiden edessä.

Sitkeä Selviytyjä ei hae elämässä pikavoittoja tai rakenna hyvinvointiaan sarjaksi temppuja tähtäimenään täydellinen onnellisuus, vaan ymmärtää että kyseessä on henkilökohtainen matka arjen ylä- ja alamäkineen, varjoineen ja auringonpaisteineen.

Mitä hyvinvointi tarkoittaa?

sitkea selviytyja hyvinvointi verkkokurssi

Fyysinen hyvinvointi

Elintavat ja kehotietoisuus, ravinto ja liikkuminen, uni ja lepo, rentoutuminen ja palautuminen

Mielen hyvinvointi

Ajattelu ja tunteet, tahto ja motivaatio, oppiminen ja älykkyys, luovuus ja innovatiivisuus, kuormitus ja stressi

Sosiaalinen hyvinvointi

Ihmissuhteet ja kohtaamiset, kommunikaatio ja vuorovaikutus, yhdessä toimiminen ja ilmapiiriin vaikuttaminen, käytöstavat

Henkinen hyvinvointi

Tapani suhtautua asioihin, ihmisiin ja olosuhteisiin, mitä itsestäni teen ja jalanjäljet, jotka jälkeeni jätän, mielekkyys, merkityksellisyys ja tarkoitus, arvot ja eettinen omatunto

Takaisin ylös