Search

Kokonaisvaltainen hyvinvointi 

tarkoittaa sitä, miten ihminen voi omilla valinnoillaan, pienillä tai suurilla, rakentaa omasta ja muiden olemassaolosta ja elämästä merkityksellistä – niin ilon ja onnen kuin surun ja tuskan hetkinä.

Malli pohjautuu tutkittuun laaja-alaiseen tietoon. Sen avulla:

  • kasvatan tietoisuuttani nyky- ja tahtotilastani
  • vahvistan ja otan käyttööni piileviä voimavarojani
  • löydän uusia mahdollisuuksia vahvistaa voimavarojani ja hyvinvointiani
  • käytännön tekojen kautta kehitän selviytymisen taitojani
Kokvalhyv_alkukuva

Voimavarakukka_vihrea (uusin)

Fyysinen hyvinvointi

Elintavat ja kehotietoisuus, ravinto ja liikkuminen, uni ja lepo, rentoutuminen ja palautuminen

Mielen hyvinvointi

Ajattelu ja tunteet, tahto ja motivaatio, oppiminen ja älykkyys, luovuus ja innovatiivisuus, kuormitus ja stressi

Sosiaalinen hyvinvointi

Ihmissuhteet ja kohtaamiset, kommunikaatio ja vuorovaikutus, yhdessä toimiminen ja ilmapiiriin vaikuttaminen, käytöstavat

Henkinen hyvinvointi

Tapani suhtautua asioihin, ihmisiin ja olosuhteisiin, mitä itsestäni teen ja jalanjäljet, jotka jälkeeni jätän, mielekkyys, merkityksellisyys ja tarkoitus, arvot ja eettinen omatunto

Haluatko tarttua heti toimeen?

Ostoskori