Haluatko olla uuden ajan rohkea johtaja?

Esimiesvalmennuksissa vahvistatte ammatti-identiteettiä ja saatte työkaluja erilaisten ihmisten johtamiseen

Toimitko tiiminvetäjänä, työnjohtajana, lähiesimiehenä, esihenkilönä, johtajana? Esimiestyö on ammatti, jossa keskeisintä on halu tietoisesti kehittää omia johtamisen taitojaan.
Maailma muuttuu ripeällä tahdilla, niin myös esimiestyöhön kohdistuvat odotukset. Ovatko omat johtajuuden taitosi ajan tasalla?
Tarve hyvälle johtamiselle on ja pysyy, mutta uudet sukupolvet ja uudenlaiset työnkuvat edellyttävät myös johtamiselta uudenlaisia taitoja. Nykyajan johtaminen on sekoitus oikea-aikaista valmentavaa ja opastavaa mutta myös vaativaa johtamista. Johtamisotteessa korostuu paitsi toimintaedellytyksistä huolehtiminen niin ennen kaikkea yksilön arvostaminen ja tukeminen sekä taito motivoida. Ei vain teoriatasolla, vaan aidon oikeasti käytännön toimenpiteinä!

Esimiesvalmennuksen hyötyjä ovat esimerkiksi:

 • pääset laajentamaan ymmärrystäsi siitä, mitä esimieheltä tänä päivänä odotetaan
 • saat työkaluja oman esimiestyösi vahvistamiseen ja kehittämiseen sekä erilaisten ihmisten johtamiseen ja motivointiin
 • selkiytät omia ajankäyttötapojasi ja organisointitaitojasi
 • saat oivalluksia, ratkaisumalleja sekä käytännön työkaluja arjen johtamistyöhösi

Esimiesvalmennus suunnitellaan aina juuri teidän tarpeisiinne

Toteutan esimiesvalmennuksia mm. seuraavilla teemoilla:

 • Uuden esimiehen selviytymispakki
 • Esimies vaikuttaa ja vakuuttaa – esimiestyössä onnistumisen edellytykset
 • Esimiestyön haastavat tilanteet ja niiden ratkaiseminen
 • Valmentavan johtamisen kulmakivet
 • Erilaisuuden johtaminen
 • Suorituksen johtaminen
 • Muutoksen johtaminen
esimiesvalmennus

Kaikki esimiesvalmennukset pohjautuvat tieteelliseen näyttöön ja ne toteutetaan aina vuorovaikutteisesti räätälöityinä juuri teidän tarpeisiinne.

Osaava esimies saa itsensä ja tiiminsä kukoistamaan!

"

Eija Pelkonen on aivan loistava ja innostava. Näkyy, että hänellä on taustalla esimiestyötä. Hän ymmärtää millainen esimiehen tilanne todellisuudessa on.

Esimiesten johtamiskoulutus

Esimiesvalmennusten teemat

Esimerkkejä esimiesvalmennusten teemoista

Esimiestyö

- Uuden esimiehen ABC
- Onnistu esimiehenä
- Ajanhallinta ja priorisointi
- Esimiehen viestintätaidot

Johtaminen

- Valmentava johtaminen
- Suorituksen johtaminen
- Tunneilmaston johtaminen
- Merkityksen johtaminen

Esimiehen haastavat tilanteet

- Esimieheys muutostilanteessa
- Työyhteisön pelisäännöt
- Puheeksi ottaminen ja palaute
- Konfliktit

Ihmisten johtaminen

- Ihmisen tarpeet
- Ryhmädynamiikka
- Luottamuksen rakentuminen
- Esimies suunnan näyttäjänä

Itsensä johtaminen

- Itsetuntemus
- Oman mielen johtaminen
- Tunteet ja tunteiden säätely
- Päätöksenteko- ja ratkaisutaidot

Muutosjohtaminen

- Muutoksessa onnistuminen
- Muutoksen vaiheet
- Muutosreaktiot
- Muutosviestintä

Palautteita esimiesvalmennuksista:

Henkilökohtainen sparraus

Esimerkkejä henkilökohtaisen sparrauksen teemoista

Voimavarojen vahvistaminen

- Vahvuusajattelu
- Asenne ja valinnat
- Itsemyötätunto
- Ihmisenä kasvu

Mielen huolto

- Vahvuusajattelu
- Asenne ja valinnat
- Itsemyötätunto
- Ihmisenä kasvu

Voimavarojen vahvistaminen

- Vahvuusajattelu
- Asenne ja valinnat
- Itsemyötätunto
- Ihmisenä kasvu

Merkityksellinen elämä

- Eksistentiaalinen terveys
- Mielekkyys, merkitys, tarkoitus
- Riittävän hyvä
- Katseen suunta

Henkilökohtainen sparraus

Esimerkkejä henkilökohtaisen sparrauksen teemoista

Voimavarojen vahvistaminen

- Vahvuusajattelu
- Asenne ja valinnat
- Itsemyötätunto
- Ihmisenä kasvu

Mielen huolto

- Vahvuusajattelu
- Asenne ja valinnat
- Itsemyötätunto
- Ihmisenä kasvu

Merkityksellinen elämä

- Eksistentiaalinen terveys
- Mielekkyys, merkitys, tarkoitus
- Riittävän hyvä
- Katseen suunta

Voimavarojen vahvistaminen

- Vahvuusajattelu
- Asenne ja valinnat
- Itsemyötätunto
- Ihmisenä kasvu