Hyvinvointi on oikeutesi!

Ajanvaraus

Varaa täältä itsellesi sopiva aika alkukartoitukseen tai työnohjaukseen / sparraukseen

Ajanvaraus

Toimi seuraavasti:

  1. Valitse kalenterista itsellesi sopiva aika.
  2. Valitse haluamasi tapa yhteydenotolle: verkossa Google Meet tai Teams, tai perinteinen puhelu.
  3. Jos valitset verkkotapaamisen, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja palaverikutsun.
  4. Olen odottamassa sinua sovittuna aikana Google Meet- tai Teams-palaverissa tai soitan sinulle.

Sitkeän Selviytyjän arvolupaus
ja teoreettinen viitekehys

 

Toiminnan viitekehys

Sinulla on oikeus tietää, mistä tulokulmista työskentelen. Sitkeän Selviytyjän lähtökohta on kokonaisvaltainen hyvinvointi  ja jokaisen oikeus inhimilliseen elämään. Toiminnan viitekehykset ovat työpsykologiassa, positiivisessa psykologiassa, ratkaisukeskeisyydessä, aikuispedagogiikassa sekä ihmisten johtamista tutkivissa johtamisteorioissa (mm. palveleva ja valmentava johtaminen). Myös logoterapialla ja eksistenssifilosofialla on suuri roolinsa elämän sisältöön ja työhön & muuhun elämään liittyvissä merkityspohdinnoissa. Sitkeä Selviytyjä lieneekin ensimmäisiä palveluntarjoajia Suomessa, joka on asiakkaansa tukena nk. eksistentiaaliseen terveyteen (=ihmisen olemassaolon kysymykset) liittyvissä pohdinnoissa.

Voimavarakukka-vihrea

Miten ihmiskuva vaikuttaa?

Ihmiskäsitys

Sinulla on myös oikeus tietää, miten hahmotan ihmisen ja hänen mahdollisuutensa. Tähän haastan myös sinua, sillä sinäkin olet joko tietoisesti tai tiedostamattasi valinnut oman ihmiskäsityksesi. Tuo ”valintasi” vaikuttaa elämässäsi paljon enemmän kuin olet ehkä tullut ajatelleeksikaan. Varsinkin johtamistehtävissä toimivien ihmiskäsityksellä on valtava merkitys organisaation toimintaan ja menestykseen.

Sitkeä Selviytyjä uskoo ihmisen:

Kokonaisvaltaisuuteen, eli siihen että ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus.

Ainutkertaisuuteen, potentiaaliin ja voimavaroihin. Meissä kaikissa on paljon enemmän voimavaroja kuin uskommekaan. Ihminen on aina mahdollisuus – tilanteestaan riippumatta. Ihminen ei ole kokemiensa olosuhteiden uhri, vaan hän voi aina päättää, miten tilanteeseensa suhtautuu ja mitä päättää itsestään tehdä.

Tahtoon elää mielekästä elämää, löytää merkitys elämänsä asioille ja toteuttaa tarkoitustaan / -ksiaan myös työelämässä.

Kykyyn oppia ja kehittyä. Ihminen oppii kokemuksistaan ja tilanne- ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksena yksilönä, ryhmässä ja ryhmästä. Opittava tieto on järki- ja tunneperäistä, tiedostettua ja tiedostamatonta.

sitkeä-selviytyjä-tarkoitus